Oncehub agenda koppelen

Heeft u een e-mail ontvangen over uw nieuwe Oncehub account? Volg dan deze stappen om uw agenda te koppelen.

  1. Klik in de e-mail op de blauwe knop om te starten:

  2. U kiest hier een nieuw wachtwoord en drukt op Sign in:

  3. Nadat u bent ingelogd drukt u op 'Setup > ScheduleOnce':

  4. Specificeer uw tijdzone en druk op 'Continue to tour':

  5. Volg eventueel de stappen van de tour of druk op 'Skip tour' om over te slaan en daarna kunt u uw agenda koppelen door te klikken op 'Continue to calendar connection':

  6. Kies het type agendasoftware die u gebruikt (Google, Outlook, etc) en druk op 'Connect' en volg de stappen om uw agenda te koppelen.

    LET OP: Als u een Outlook Office 365, Gmail/Google of Apple gebruikt zorg dan dat u eerst ingelogd bent in de browser op office.com of google.com of icloud.com voordat u gaat koppelen.

  7. Zodra dit gedaan is drukt u onderaan de pagina bij ScheduleOnce op 'Continue to setup':

  8. Op de volgende pagina kun je een booking page aanmaken en een onderdeel hiervan zit in het menu onder 'Recurring availability' de tijden opgeven waarbinnen afspraken gepland mogen worden.

Klaar! Uw agenda is nu gekoppeld en een supervisor zal de verdere inrichting afronden. Als er afspraken geboekt worden wordt er rekening gehouden met de afspraken die reeds in uw Google/Outlook agenda staan. De klant ontvangt een e-mail bevestiging en uzelf ook bij een nieuwe afspraak of geannuleerde afspraak en de afspraak wordt automatisch aan uw Google/Outook agenda toegevoegd. Deze instellingen kunnen allemaal op verzoek gewijzigd worden, neem contact op met uw partner hierover.